I love you yesterday I love you still, I always have... I always will

 
0

I love you yesterday I love you still, I always have... I always will