वेळ ⏰हि दिसत नाही ?पण बरंच काही सांगून जाते??.

 
0

वेळ ⏰हि दिसत नाही ?पण बरंच काही सांगून जाते??.