तोंड?? बघितलं तर "बटाट्यासारखं"??, शरीर बघितलं तर "भेंडीसारखं"??, आणि गोष्ट करतात माझ्यावर "Line" मारायची??.

 
0

तोंड?? बघितलं तर "बटाट्यासारखं"??, शरीर बघितलं तर "भेंडीसारखं"??, आणि गोष्ट करतात माझ्यावर "Line" मारायची??.