शरीराला श्रमाकडे, बुद्धीला मनाकडे आणि हृदयाला भावनेकडे वाळविणे म्हणजे शिक्षण

 
0

शरीराला श्रमाकडे, बुद्धीला मनाकडे आणि हृदयाला भावनेकडे वाळविणे म्हणजे शिक्षण


love whatsapp image status