लोकांना फक्त शरीर दिसते पण त्या मागची मेहनत नाही दिसत

 
0

लोकांना फक्त शरीर दिसते पण त्या मागची मेहनत नाही दिसत