कृती ही सर्व यशाची मूलभूत गुरुकिल्ली आहे, केल्यानी होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे

 
0

कृती ही सर्व यशाची मूलभूत गुरुकिल्ली आहे, केल्यानी होत आहे रे आधी केलेच पाहिजे