जर तुम्हाला सर्वश्रेष्ठ होईचे असेल तर इतर कोणीही करत नाही एवढी मेहनत करायला लागेल

 
0

जर तुम्हाला सर्वश्रेष्ठ होईचे असेल तर इतर कोणीही करत नाही एवढी मेहनत करायला लागेल