जेव्हा जेव्हा तुम्ही हार मानता तेव्हा तेव्हा तुमचं वाट्याच यश दुसऱ्या कोणाला तरी भेटत असतं

 
0

जेव्हा जेव्हा तुम्ही हार मानता तेव्हा तेव्हा तुमचं वाट्याच यश दुसऱ्या कोणाला तरी भेटत असतं