तिला पटवण्याची आवड मला नव्हती. पण “दोस्त” म्हणाले “भावा” तिच “वहिनी” पाहिजे. मगं काय दोस्ती “कट्टर” तर कुठ पण “टक्कर”

 
0

तिला पटवण्याची आवड मला नव्हती. पण “दोस्त” म्हणाले “भावा” तिच “वहिनी” पाहिजे. मगं काय दोस्ती “कट्टर” तर कुठ पण “टक्कर”