कोणाला आपली आवड बनवणं, काही मोठी गोष्ट नाही… पण कोणाची आवड बनणं खूप मोठी गोष्ट आहे.

 
0

कोणाला आपली आवड बनवणं, काही मोठी गोष्ट नाही… पण कोणाची आवड बनणं खूप मोठी गोष्ट आहे.