आयुष्य सुरु होतं नात्याने, नाते सुरु होतं प्रेमाने, प्रेम सुरु होता आपल्याने, आणि आपले सुरु होतात तुमच्यापासून…

 
0

आयुष्य सुरु होतं नात्याने, नाते सुरु होतं प्रेमाने, प्रेम सुरु होता आपल्याने, आणि आपले सुरु होतात तुमच्यापासून…