आकाशापेक्षा उंच काहीच नाही, समुद्रापेक्षा खोल काहीच नाही, तसं तर मला सगळीच प्रेम करतात, पण तुमच्या पेक्षा प्यारा कोणीच नाही.

 
0

आकाशापेक्षा उंच काहीच नाही, समुद्रापेक्षा खोल काहीच नाही, तसं तर मला सगळीच प्रेम करतात, पण तुमच्या पेक्षा प्यारा कोणीच नाही.