शब्दांच्या विस्फोटापेक्षा मौनाचा विस्फोट महाभयंकर असतो.

 
0

शब्दांच्या विस्फोटापेक्षा मौनाचा विस्फोट महाभयंकर असतो.