मी एकटा आहे एकाकी नाही.

 
0

मी एकटा आहे एकाकी नाही.