एकटं राहावंसं वाटतं कोणी सोडून जायची भीती नसते.

 
0

एकटं राहावंसं वाटतं कोणी सोडून जायची भीती नसते.