एक सज्जन मित्र सर्वोत्कृष्ट देवता आहे.

 
0

एक सज्जन मित्र सर्वोत्कृष्ट देवता आहे.

Lord Krishna