★ *˛ ˚♥* ✰。˚ ˛˚ ♥ 。✰˚* ˚ ★ .•°*”˜˜”*°•. ˜”*°• •°*”˜ .•°*”˜˜”*°•. .•°*”˜ Happy Birthday !!! ˜”*°•. .•°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*°•. ★ *˛ ˚♥* ✰。˚˛˚ ♥ 。✰˚* ˚ ★

 
0

★ *˛ ˚♥* ✰。˚ ˛˚ ♥ 。✰˚* ˚ ★ .•°*”˜˜”*°•. ˜”*°• •°*”˜ .•°*”˜˜”*°•. .•°*”˜ Happy Birthday !!! ˜”*°•. .•°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*°•. ★ *˛ ˚♥* ✰。˚˛˚ ♥ 。✰˚* ˚ ★