मुक्त आमचे आकाश सारे, झुलती हिरवी रानेवने, स्वैर उडती पक्षी नभी, आनंद आज उरी नांदे.

 
0

मुक्त आमचे आकाश सारे, झुलती हिरवी रानेवने, स्वैर उडती पक्षी नभी, आनंद आज उरी नांदे.