तू माझी भारतभूमी मी तुझाच मावळा, मी भारतमातेचा माजी भारतमाता. जय हिंद

 
0

तू माझी भारतभूमी मी तुझाच मावळा, मी भारतमातेचा माजी भारतमाता. जय हिंद