महाराष्ट्रात राह्यचं असेल तर ’जय महाराष्ट्र’ म्हणा. मराठी मानुस काय करू शकतो हे विचारण्या पेक्षा, आपण मराठी माणसा साठी काय करू शकतो ह्याचा विचार करा. मला आहे मराठीची जाण, महाराष्ट्रात माझा जन्म झाला हाच मला अभिमान.

 
0

महाराष्ट्रात राह्यचं असेल तर ’जय महाराष्ट्र’ म्हणा. मराठी मानुस काय करू शकतो हे विचारण्या पेक्षा, आपण मराठी माणसा साठी काय करू शकतो ह्याचा विचार करा. मला आहे मराठीची जाण, महाराष्ट्रात माझा जन्म झाला हाच मला अभिमान.