मी अजूनही तुझी वाट पाहतोय.

 
0

मी अजूनही तुझी वाट पाहतोय.