आठवणीत नाही ठेवलस तरी चालेलं पण..? विसरायचा प्रयत्न करु नको, तुझ्यासाठी जग सोडायची तयारी आहे माझी पण…? तु दुसऱ्यासाठी मला सोडु नको.

 
0

आठवणीत नाही ठेवलस तरी चालेलं पण..? विसरायचा प्रयत्न करु नको, तुझ्यासाठी जग सोडायची तयारी आहे माझी पण…? तु दुसऱ्यासाठी मला सोडु नको.