आमची ?जगण्याची पद्धत थोडी ??वेगळी आहे, आम्ही आशेवर✋ नाही तर आमच्या ?"जिद्दीवर" जगतो?.

 
0

आमची ?जगण्याची पद्धत थोडी ??वेगळी आहे, आम्ही आशेवर✋ नाही तर आमच्या ?"जिद्दीवर" जगतो?.