आम्ही १५% ?"Battery Warning" ?ला सुद्धा सिरीयस घेत नाही?, तर कोणाच्या फालतू गोष्टी ?तर खूपच दूर आहे.

 
0

आम्ही १५% ?"Battery Warning" ?ला सुद्धा सिरीयस घेत नाही?, तर कोणाच्या फालतू गोष्टी ?तर खूपच दूर आहे.