कसलं?? ऊन आहे माझ्या शहरामध्ये???, तरी पण काही लोग उन्हाने नाही तर "माझ्याशी" ?जळतात??.

 
0

कसलं?? ऊन आहे माझ्या शहरामध्ये???, तरी पण काही लोग उन्हाने नाही तर "माझ्याशी" ?जळतात??.