योग्य ⏰वेळ आल्यावर त्यांची ?"लायकी " दाखवून देऊ, जे स्वत:हा "डबकं" ??आहे, आणि समजतात "समुद्र".

 
0

योग्य ⏰वेळ आल्यावर त्यांची ?"लायकी " दाखवून देऊ, जे स्वत:हा "डबकं" ??आहे, आणि समजतात "समुद्र".