फरक ✋नाही पडत कि, मला दुनिया? काय म्हणते, मी खूप?? "चांगला" आहे असं माझी "आई" म्हणते??.

 
0

फरक ✋नाही पडत कि, मला दुनिया? काय म्हणते, मी खूप?? "चांगला" आहे असं माझी "आई" म्हणते??.