जर ?कोणी "शांत"? असेल, तर याचा अर्थ असा✋ नाही कि त्याला बोलता येत नाही?.

 
0

जर ?कोणी "शांत"? असेल, तर याचा अर्थ असा✋ नाही कि त्याला बोलता येत नाही?.