असं ?असू शकतं कि तो?, थोबाडीत मारायला "Expert" ??असेल.

 
0

असं ?असू शकतं कि तो?, थोबाडीत मारायला "Expert" ??असेल.