काही ???लोकं चपलीसारखे ??असतात साथ ?तर देतात पण माघून चिखल उडवतात??.

 
0

काही ???लोकं चपलीसारखे ??असतात साथ ?तर देतात पण माघून चिखल उडवतात??.