जरीही माझे ?"खास दोस्त कमी" ?असतील, पण जेवढे पण आहे तेवढे "Nuclear Bomb"??? आहेत.

 
0

जरीही माझे ?"खास दोस्त कमी" ?असतील, पण जेवढे पण आहे तेवढे "Nuclear Bomb"??? आहेत.