"शेर" ?ला तर "संवाशेर ??तर हमखास मिळतो", आणि राहिली आमची गोष्ट तर "आम्ही पैदाईश सवां शेर ???आहोत"??.

 
0

"शेर" ?ला तर "संवाशेर ??तर हमखास मिळतो", आणि राहिली आमची गोष्ट तर "आम्ही पैदाईश सवां शेर ???आहोत"??.