तुझी ?"लायकी नाही मला तुझं✋ बनवायची", कारणं "तुझ्या लायकीपेक्षा ?माझे केसच मोठे" आहेत??.

 
0

तुझी ?"लायकी नाही मला तुझं✋ बनवायची", कारणं "तुझ्या लायकीपेक्षा ?माझे केसच मोठे" आहेत??.