माझं "Style" ??बघून तर हवा पण माझ्यावर ??जळायला लागली, सारखं सारखं येऊन माझी "Hair Style" ??बिघडवून जाते .

 
0

माझं "Style" ??बघून तर हवा पण माझ्यावर ??जळायला लागली, सारखं सारखं येऊन माझी "Hair Style" ??बिघडवून जाते .