माझ बद्दल✋ एवढं विचार नका करू?, कारण आम्ही ??"मनात येतो ध्यानात नाही"??.

 
0

माझ बद्दल✋ एवढं विचार नका करू?, कारण आम्ही ??"मनात येतो ध्यानात नाही"??.