"घमंडी"? मुली माझ्यापासून दूरच राहा✋?, कारण "पुढ - पुढ करणं मला आवडतं ❎नाही", आणि कुणाला "भाव देन येत नाही"??.

 
0

"घमंडी"? मुली माझ्यापासून दूरच राहा✋?, कारण "पुढ - पुढ करणं मला आवडतं ❎नाही", आणि कुणाला "भाव देन येत नाही"??.