गोष्टी? तर त्यांच्याच होतात, ज्यांच्यामध्ये ?काही तरी "खास" ??आसतं.

 
0

गोष्टी? तर त्यांच्याच होतात, ज्यांच्यामध्ये ?काही तरी "खास" ??आसतं.