खेळ "पत्त्याचा"??? असो किव्हा जीवनाचा, आपला ?"एक्का" तर तेव्हाच ??दाखवा जेव्हा समोर "बादशाह"?? असेल.

 
0

खेळ "पत्त्याचा"??? असो किव्हा जीवनाचा, आपला ?"एक्का" तर तेव्हाच ??दाखवा जेव्हा समोर "बादशाह"?? असेल.