"Block" ?करून टाक मला, नाहीतर "प्रेम"?? होऊन जाईल.

 
0

"Block" ?करून टाक मला, नाहीतर "प्रेम"?? होऊन जाईल.