आम्हीतर मनाचे "बादशाह"?? आहोत, जे "ऐकतो पण मनाच"? आणि "करतो पण मनाच"??.

 
0

आम्हीतर मनाचे "बादशाह"?? आहोत, जे "ऐकतो पण मनाच"? आणि "करतो पण मनाच"??.