माझं ?तर "Style"? च असा आहे ज्याला बघू तो ??"घायल"?.

 
0

माझं ?तर "Style"? च असा आहे ज्याला बघू तो ??"घायल"?.