ती? एक "पगली" ?आहे. जी मला समजत नाही?, आणि हि लोकं माझं "status" ला ?बघून "वेडी" आहेत??.

 
0

ती? एक "पगली" ?आहे. जी मला समजत नाही?, आणि हि लोकं माझं "status" ला ?बघून "वेडी" आहेत??.