आपली ?जिंदगी तर "पत्त्याच्या ❤ येक्क्या सारखी" आहे, ज्याच्या बगेर "राणी? आणि बादशाह ?पण अधुरे" आहेत.

 
0

आपली ?जिंदगी तर "पत्त्याच्या ❤ येक्क्या सारखी" आहे, ज्याच्या बगेर "राणी? आणि बादशाह ?पण अधुरे" आहेत.