माझी ?एक "Smile"?? खूप आहे. तुझा "Attitude?? तोडायला".

 
0

माझी ?एक "Smile"?? खूप आहे. तुझा "Attitude?? तोडायला".