इथे? नाही जमलं तर आम्ही ☝तिथे Try मारतो, आम्ही सगळे? हरामी आहोत जाणू? हार कुठे मानतो??.

 
0

इथे? नाही जमलं तर आम्ही ☝तिथे Try मारतो, आम्ही सगळे? हरामी आहोत जाणू? हार कुठे मानतो??.