येक ?जाणू डोळ्यावरचे पडदे? काढ, बघ तुझ्या? छावाचा Status आलाय??.

 
0

येक ?जाणू डोळ्यावरचे पडदे? काढ, बघ तुझ्या? छावाचा Status आलाय??.