लोक्कांनी ?फक्त आम्हाला कामासाठी वापर ?केलंय कारण, त्यांचा काम ??होतं आणि आमचं नाव होतं??.

 
0

लोक्कांनी ?फक्त आम्हाला कामासाठी वापर ?केलंय कारण, त्यांचा काम ??होतं आणि आमचं नाव होतं??.