आम्ही? थोडीसी छाप काय मारली, दुष्मनाचे डोळे ?मोठे झाले, आता तर फक्त Entry? मारली पुढे-पुढे बघ होतं काय??.

 
0

आम्ही? थोडीसी छाप काय मारली, दुष्मनाचे डोळे ?मोठे झाले, आता तर फक्त Entry? मारली पुढे-पुढे बघ होतं काय??.