ते☝ लढतायेत आमच्यावर ?हुकुम करायला, आणि आम्ही ?लढतोत कारण स्वता:हावर? आभिमान करायला?.

 
0

ते☝ लढतायेत आमच्यावर ?हुकुम करायला, आणि आम्ही ?लढतोत कारण स्वता:हावर? आभिमान करायला?.