Status ?ची जरुरत नसते आम्हाला?, आमच्या भावांचा Dp? बघून लोकांचा Bp High?? होतो.

 
0

Status ?ची जरुरत नसते आम्हाला?, आमच्या भावांचा Dp? बघून लोकांचा Bp High?? होतो.